MILJÖ

När Bogesten formades var det en självklar del i ledet att vi satte oss ner för att se vad vi kan göra i vårt dagliga arbete för att minska utsläpp och värna om miljön. Det är ett arbete i ständig utveckling och som finns med i varje steg vi tar. Att återvinna vattnet till våra sågar var en självklarhet för oss. Vi arbetar även aktivt för att ha en tillverkning helt fri från fossila bränslen. 
För att minimera utsläpp ser vi bland annat till att enbart transportera noga utvalda råskivor från stenbrott till vår fabrik för förädling till färdiga produkter. Genom att enbart transportera råskivor till vår fabrik och inte stenblock så får vi med oss mer material på varje lastbil och och vi minskar därmed även på mängden spillmaterial vilket självklart är bra för miljön. 
Våra truckar och sågar drivs av el. Vi jobbar även aktivt med att upphandla transportörer som även de har ett miljötänk och som kan visa att de använder sig av de senaste fordonen och bränslen för att bidra till en så ren miljö så möjligt.
 Vi jobbar väldigt medvetet med arbetsmiljö för att vi ska ha en ren, dammfri och riskfri arbetsplats. När man idag besöker Bogesten så ser man att vi tar arbetsmiljön på stort allvar och har en väldigt ren och säker produktion.