BOGESTEN

VI TILLVERKAR OCH TILLHANDAHÅLLER ALLT INOM ANLÄGGNINGSSTEN SOM EXEMPELVIS PLATTOR, MURAR, TRAPPOR, KANT- OCH GATSTEN

Vi har många års erfarenhet av naturstensbranschen och har även arbetat flera år på ett av Sveriges största bygg och anläggningsföretag. Detta innebär att vi vet vad det är kunden i de olika leden vill ha. Vi tillverkar allt inom anläggningssten som exempelvis plattor, murar, trappor, kant- och gatsten. Vi hanterar alla produktionsled i vår egen fabrik i Sverige.

Vi kan givetvis medverka som teknisk expert inför eller vid möten med beställarna för att kunna påverka dem att ta rätt beslut när det gäller stensorter och rätt dimensionering för att därmed öka kostnadseffektiviteten för alla inblandade.

Rätt totalpris är en mycket viktig faktor. Det vi lägger in i det är att ha en leverantör som jobbar med delaktighet från start till mål. En del i detta är att vi tillsammans med kunden premierar god planering i hela leveranskedjan. Vi är också väldigt måna om att det finns avtal som styr hur vi jobbar tillsammans.

Bogesten är den fokuserade stenleverantören!

VARFÖR SKA NI VÄLJA OSS?

STENSÄKERT • KUNSKAP • MILJÖ
Bogesten har tagit fram en egen stämpel på våra produkter som heter Stensäkert. Stensäkert innebär att kunden skall känna sig helt säker på att de valt rätt leverantör av natursten. I Stensäkert ingår dokumentation, CE-märkning, monteringsritningar, kvalitetssäkring, leveransplan och avtal som styr hur produkterna ska se ut samt vilka villkor som gäller för projektet.
Kunskap är makt och Bogesten lämnar inget åt slumpen. Vi kan natursten och har en stor kunskapsbas av genomförda projekt. Bogesten har miljön i fokus, läs mer om det här.
STENSÄKERT
KUNSKAP
MILJÖ

”VARJE STEN ÄR ETT HANTVERK”

– JERKER FRILANDER
SE HANTVERKET