FRÅN DET ATT EN BESTÄLLNING KOMMER IN, TILL DESS ATT NATURSTENEN LÄMNAR VÅRA LOKALER HAR VI EN RESA ATT GÅ I HANTVERKENS TECKEN. NEDAN VISAR VI PROCESSEN VID FRAMTAGNING AV EN TRAPPA I NATURSTEN.

EN BESTÄLLNING KOMMER IN

När en beställning kommer in räknar vi ut hur mycket råskivor vi kommer att behöva samt vilken stensort som är bäst för ändamålet. Bogesten har ett mycket nära samarbete med sin råmaterialleverantör vilket möjliggör att vi kan få rätt mängd i rätt tid. När vi får vår leverans så kontrollerar vi godset innan det går in i produktionen.

ELDEN GÖR MAGI

Flamning eller krysshamring är det första steget i vår produktion. Vi ytbearbetar stenen och lägger den i kön för att sågas till sina rätta storlekar.

NATURSTEN I RÄTT STORLEK

Vi sågar naturstenen i de beställda storlekarna. Efter sågningen så kontrolleras toleranserna innan produkterna läggs på pall eller går vidare till efterbearbetning av synliga kanter på tex en mur eller trappa.

STENEN TAR FORM

Nu börjar hantverket på riktigt, det är nu dags att kavla upp ärmarna för efterbearbetning. Varje mur eller trappa skall efterbearbetas med antingen flammade, krysshamrade eller huggna kanter.

STENEN PACKAS

När stenarna är färdiga för att levereras så kontrolleras de en sista gång innan de läggs på pall. Det är även i detta steget som vi tar fram monteringsanvisningar och markerar upp stenarna så att kunden vet hur produkten skall monteras.
Kontakta oss